Nieuwe regels in de sporthal

 In Clubnieuws

Beste VC Bladel leden,

Na een lange onderbreking vanwege COVID 19 gaan deze week de volleybaltrainingen weer van start ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Omdat de COVID 19 crisis nog niet voorbij is zijn er vanuit de gemeente Bladel een aantal nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van de sporthal. Afgelopen vrijdag is er een bijeenkomst geweest waar de beheerder van de sporthal deze nieuwe regels heeft uitgelegd aan de vertegenwoordigers van de binnensportverenigingen. Deze regels zijn echter zo omvangrijk dat het praktisch onmogelijk is voor VC Bladel om dit protocol deze week al in zijn geheel goed uit te kunnen voeren.

Daarom heeft het bestuur van VC Bladel (en dus niet de gemeente of de beheerder) besloten dat met onmiddellijke ingang er NIET GEDOUCHT mag worden in de kleedkamers na afloop van de trainingen. Dit is een tijdelijke maatregel die nodig is voor als vereniging om de tijd te krijgen om alle nieuwe regels goed te kunnen bestuderen en goed te kunnen uitvoeren. We vragen om jullie begrip!

Zoals eerder gezegd is het nieuwe protocol voor het gebruik van de sporthal omvangrijk. Daarom beperken we ons nu tot het geven van een overzicht van de belangrijkste regels. Op een later tijdstip zullen we meer informatie geven, zoals over de regels die gelden voor het spelen van wedstijden.

 

TOEGANG TOT DE SPORTHAL

 • Houd je aan de looproutes die zijn aangegeven met pijlen op de grond.
 • Maak gebruik van de hygiënepunten bij de ingang van de sporthal en bij de toegang tot de sportzalen.
 • Gebruik van mondmaskers mag, maar is niet verplicht.

KLEEDKAMERGEBRUIK

 • Kleedkamers zijn tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien toegankelijk voor alle gebruikers, maar er gelden een aantal nieuwe regels.
 • Voor teams bestaande uit personen ouder dan 18 jaar geldt dat maximaal 6 personen tegelijkertijd in een kleedlokaal aanwezig mogen zijn waarbij een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter moet worden aangehouden. De afgeplakte zones mogen daarbij niet worden gebruikt als zitplaats. Elke groep van maximaal 6 personen krijgt 12 minuten om zich om te kleden en te douchen. Daarna mag de volgende groep van maximaal 6 personen de kleedkamer betreden.
 • Bezoekende verenigingen/ gastteams bestaande uit personen jonger dan 18 jaar mogen met meerdere personen gelijktijdig aanwezig te zijn in een kleedkamer. Hierbij dienen minimaal 1 en maximaal 2 verantwoordelijke personen ouder dan 18 jaar aanwezig te zijn die minimaal 1,5 meter afstand moeten aanhouden tot de overige personen (ook als deze personen jonger zijn dan 12 jaar).
 • Als een team bestaat uit een samenstelling van personen jonger en ouder dan 18 jaar dan gelden de regels voor teams met personen ouder dan 18 jaar.
 • Per team wordt een contactpersoon aangewezen ouder dan 18 jaar. De contactpersoon moet bekend zijn bij de beheerder of bij de coronacoördinator van VC Bladel. Deze contactpersoon ziet erop toe dat alles ordelijk en volgens afspraak verloopt en dat de kleedkamer na gebruik gereinigd wordt (ontsmetten van de kranen, douchekoppen, wc-bril, deurklinken).
 • De kleedkamers zijn pas toegankelijk vanaf 5 minuten voordat de training begint. Het advies is om je dus thuis alvast om te kleden.

MATERIALEN

 • Tijdens wedstrijden en/of trainingen bevindt zich niemand, buiten de vooraf aangewezen contactpersonen in de materialenbergingen. Alleen de contactpersonen halen de nodige materialen uit de bergingen en verstrekken deze aan de sporters in de zaal. Na afloop nemen de contactpersonen de materialen weer in, ontsmetten deze volgens de voorwaarden, en bergen deze weer op in de materialenberging.
 • Het is te allen tijde verboden om materialen vanuit de X Sporthal te verplaatsen naar de sportzalen/gymzalen van de Pius X en andersom. Uitzondering hierop zijn de eigen materialen van VC Bladel (ballen en ballenkarren). Ook deze eigen materialen moeten grondig ontsmet worden voordat deze worden opgeslagen in de materialenberging.

TRIBUNES

 • Op de sportvloer van de sporthal en de sportzalen/gymlokalen van de Pius X mogen alleen mensen aanwezig zijn welke daadwerkelijk daar zijn om te sporten of om te begeleiden. Toeschouwers nemen plaats op de tribunes.
 • De tribunes van de sporthal zijn geopend voor publiek zowel tijdens de wedstrijden als de trainingen.
 • Het is niet toegestaan om op de tribunes te gaan staan.
 • Op de tribunes mag men geen plaats nemen op de afgeplakte/gemarkeerde stoelen.
 • Maximaal mogen er twee personen naast elkaar zitten en de overige op minimaal 1,5 m afstand. Deze regel geldt ook wanneer personen uit hetzelfde huishouden komen. Slechts 1 persoon per zitplaats is toegestaan. Uitzondering: het is wel toegestaan on kinderen/baby’s jonger dan 2 jaar op schoot te nemen.

HORECA

 • Het horecagedeelte van de sporthal is toegankelijk via de tribune (volg de pijlen).
 • Meld je bij binnenkomst (reservering kan vooraf en/of aan de deur) en volg de instructies op van de medewerkers. Je krijgt een zitplaats toegewezen.
 • Zitten is verplicht. Het is niet toegestaan om stoelen te verplaatsen.
 • Samenscholing van jongeren is verboden.
 • Er wordt je gevraagd om medewerking te geven bij het verstrekken van persoonlijke gegevens.
 • Het is de bedoeling dat de bestellingen bij je worden opgenomen en geserveerd. Probeer lopen door de ruimte tot een minimum te beperken. Volg de aangegeven looproutes voor een bezoek aan het toilet en bij het verlaten van het sportcafé (via het dakterras).

 

Namens het bestuur vraag ik allen leden om zich te houden aan deze regels. We moeten met zijn allen voorkomen dat er COVID 19 besmettingen plaatsvinden in sporthal. Anders is de kans zeer aanwezig dat de sporthal opnieuw gesloten gaat worden.

Ten slotte wens ik alle leden een fijn volleybalseizoen toe. Pas goed op jezelf en op elkaar!

Namens het bestuur van VC Bladel

Marc van der Velden

Secretaris VC Bladel

Start typing and press Enter to search