Nevobo stopt alle competities

24 maart 2020
Thom Spooren

De Nevobo maakt vandaag bekend dat alle lopende volleybalcompetities, inclusief de Eredivisie, per direct worden gestopt.

Op woensdag 18 maart maakte de volleybalbond al bekend alle competities van Topdivisie en lager te beëindigen. Na uitvoerig contact met de Eredivisieverenigingen is nu ook besloten de allerhoogste divisie te stoppen. Ook de finale van het Volleybaldirect Open (NOJK) en de halve finales en finales van de regiobekers worden niet meer gespeeld.

De beslissing van de Nevobo heeft de volgende gevolgen:

  • De Eredivisie wordt definitief niet meer uitgespeeld. Er zijn voor dit seizoen geen kampioenen.
  • De Nevobo treedt op zo kort mogelijke termijn met de Europese volleybalbond CEV in overleg om te bespreken wat dit betekent voor de vertegenwoordiging van de Nederlandse Eredivisieteams in de Europese competities in het seizoen 2020-2021.
  • Zodra de uitkomst van het overleg met de CEV bekend is, komt de Nevobo met een voorstel richting de Eredivisie-organisaties hoe daar verder invulling aan te geven.
  • De Nevobo inventariseert momenteel de verschillende scenario’s m.b.t. promotie/degradatie voor de competities van Topdivisie en lager. Dit zal van invloed zijn op de wijze waarop de promotie/degradatie voor de Eredivisie wordt ingericht. De Nevobo geeft binnenkort meer duidelijkheid hierover en zal in contact treden met de betreffende verenigingen.

De Nevobo betreurt deze beslissing te moeten maken, en was graag tot een andere conclusie gekomen, maar gezien de huidige situatie in Nederland en de wereld is dit de enige logische uitkomst, waardoor alle betrokkenen de duidelijkheid krijgen die ze verdienen.

Bron: Nevobo

Laatste nieuws

Vernieuwde website

Na een aantal jaren gebruik gemaakt te hebben van ‘versie 2’, werd het tijd om wat verbeteringen door te voeren…

Voortijdige beëindiging sportactie

Het kabinet heeft dinsdag ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor de sport betekent dit dat iedereen…

Algemene Ledenvergadering 2020

Beste leden, Ondanks de Corona beperkingen heeft het bestuur besloten om de Algemene Leden Vergadering door te laten gaan met…

Scroll naar top