Binnen VC Bladel opereert al enkele jaren een Technische Commissie (TC).

De technische commissie heeft verschillende taken, bijvoorbeeld:

 • Zoeken en contracteren van trainers;
 • Zoeken/vastleggen van zaalruimte voor de trainingen;
 • Teams samenstellen;
 • Vervoer binnen mini’s en jeugd regelen;
 • Correspondentie tav. toernooien verzorgen;
 • Contact houden met technisch kader (ofwel trainers);
 • Interactie met bestuur en overige commissies;
 • Implementatie technisch jeugdplan van VC Bladel;
 • Creëren van randvoorwaarde voor de verschillende teams;
 • Implementatie van jeugd technisch plan.

Invulling van aspecten op organisatie en technisch niveau.

Naast de organiserende aspecten geven technisch coördinatoren invulling aan de technische kant.

De drie steunpijlers hierbij zijn:

 • Verhogen deskundigheid technisch kader;
 • Begeleiding trainers;
 • Talentherkenning en -begeleiding.

1. Verhogen van deskundigheid technisch kader

Door het organiseren van ‘clinics’ willen wij de deskundigheid vergroten van het technisch kader dat binnen de club actief is.

2. Begeleiding trainers

Ieder mini- of jeugdteam heeft een technisch coördinator toegewezen gekregen. Hier kan de trainer terecht met vragen en onwetendheden op technisch, pedagogisch, didactisch, sportspecifiek gebied. Deze coördinatoren monitoren tevens de voortgang en vormen een belangrijke tussenpersoon tussen het technisch kader en TC. De technisch coördinatoren hebben naast de trainer een idee van de volleybalvaardigheid van de toegewezen kinderen. Op het einde van het seizoen vormen zowel trainer als technisch coördinator een advies naar de TC aangaande teamindeling.

3. Talentherkenning en begeleiding

Talent willen wij op alle manieren stimuleren. Door contact met trainers en zaalbezoeken zijn wij in staat om talent te herkennen. Naast het verhogen van trainingsuren intern, bestaat de mogelijkheid om (na selectie) deel te nemen aan externe trainingen.

Start typing and press Enter to search