Technische zaken

Technische commissie

Hoofd technische commissie

Hans van Doorn

Coördinator dames

Mika Vermaas

Coördinator heren

Colinda Smits

Coördinator jeugd

Albert Bles

Coördinator mini's

Heidi van Dooren

Coördinator recreanten

Emma de Beijer

Coördinator recreanten

Lian van de Put

Doel

De technische commissie van VC Bladel heeft zich ten doel gesteld om de volleybalsport te bevorderen en de volleybalprestaties op een hoger niveau te brengen binnen de financiële en sportieve mogelijkheden. Hierbij heeft zij extra aandacht voor:

  • Mini’s en jeugd, zowel op organisatorisch als op technisch vlak
  • Vaandelteams Heren 1 en Dames 1 om de uitstraling van VC Bladel in de regio te bevorderen en om (minimaal) het huidige niveau te handhaven voor de talentvolle jeugd,

Dit bereikt het Tc middels het uitvoeren van diverse taken. Deze taken worden zoveel mogelijk onderverdeeld in organisatorische en technische taken.

Algemene richtlijnen

  • TC bepaald in overleg met trainers de teamindelingen, individuele discussies worden aangegegaan , echter eindbeslissing ligt bij TC
  • TC wijst trainers aan die wij geacht geschikt zien voor de betreffende teams
  • Richtlijnen training – ieder lid heeft recht op 1 training van 1 1/2h die zoveel mogelijk op maandag / woensdag’n worden gepland.
  • Senior vaandelteams + spelers die door TC en trainers zijn toegekend krijgen een 2de training aangeboden. Spelers uit vaandels teams die geen 2x training willen cq kunnen volbrengen wordt een maatwerk afspraak gemaakt in overleg met de hoofdtrainer & TC.

Algemene taken

Daarnaast voert het TC nog een aantal andere taken uit namelijk:

  • Inventarisatie spelers op basis van jaarlijkse enquête
  • Zoeken/vastleggen van zaalruimte voor de trainingen;
  • Werven van trainers.
  • Opstellen jaaragenda

Functiebeschrijvingen

Scroll naar boven