Seksuele intimidatie

Met enige regelmaat verschijnt er wel een artikel in de media over gevallen van ontucht en seksuele intimidatie bij instellingen, verenigingen en sportclubs. Wij als bestuur van VC Bladel vinden het belangrijk dat wij een veilige sportomgeving creëren voor onze leden en nemen dit onderwerp serieus. Derhalve hebben wij besloten om de gedragsregels / richtlijnen te hanteren zoals die opgesteld zijn door de Nevobo. Op deze manier is duidelijk vastgelegd hoe men in bepaalde situaties dient te handelen.

Klik hier voor alle relevantie informatie op de site van de Nevobo.

Als vereniging vragen wij al onze trainers de Leidraad gedrag trainers (325 downloads) door te nemen en te ondertekenen.

Pesten

VC Bladel keurt alle vormen van pesten af. Dit gedrag wordt niet getolereerd. Indien je gepest wordt of je constateert pesten binnen de club, maak hier melding van bij je trainer of maak gebruik van de vertrouwenscontactpersoon binnen onze club. Onze trainers zijn geïnstrueerd om alert te zijn op pestgedrag.

De Nevobo heeft, ter ondersteuning van de sportverenigingen, een ‘pestprotocol’ ontwikkeld. Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. VC Bladel hanteert dit Pestprotocol (308 downloads) .

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon; klik hier voor de Funtieomschrijving Vertrouwens Contact Persoon (284 downloads) .

 PositieNaamTelefoonnummerE-mailadres
VertrouwenspersoonLidToine Jansen06 - 48315659vcp@vcbladel.nl

Start typing and press Enter to search

Privacy Voorkeuren

  Essentieel

  Essentiële cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat je cookie-instellingen bewaart worden en dat je bezoeksessie bewaart wordt. Deze cookies zijn niet uit te schakelen, omdat de website anders niet werkzaam zou zijn.

  catAccCookies, PHPSESSID

  Statistieken

  Cookies voor statistieken worden gebruikt om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Op deze manier meten we het komen we er achter welke informatie wordt gebruikt en op welke momenten. Zo krijgen wij meer inzichten en kunnen we verbeteringen toepassen.

  _ga, _gad, _gid, mtsnb_seen_#