Vertrouwenspersonen

VC Bladel is een vereniging voor iedereen. Wij als bestuur van VC Bladel zetten ons in om een veilige sportomgeving te creëren voor onze leden. Dit doen we door bepaalde regels te hanteren en ongewenst gedrag en bepaalde omgangsvormen nadrukkelijk af te keuren.

Je kan contact opnemen met (één van) de vertrouwenspersonen als je vindt dat je binnen de club op een ongewenste manier benaderd wordt/bent. Dit kan gaan om pestgedrag, agressie, discriminatie of intimidatie. Ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag keuren wij nadrukkelijk af binnen VC Bladel. Twijfel je of je contact moet opnemen met jouw hulpvraag of valt jouw vraag of melding niet geheel onder de gehanteerde regels rondom (on)gewenst gedrag? Bij twijfel, neem contact op. Dan kan je verder worden geholpen.

VC Bladel heeft twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen gaan vertrouwelijk om met jouw verhaal of vraag. Wat je deelt blijft dus echt strikt tussen jou en de vertrouwenspersoon. Mocht je ergens mee zitten, neem dan contact op. Er is bewust gekozen voor een man én een vrouw als contactpersonen. Mocht je voorkeur hebben om Nico of juist Cindy te spreken, zet dit dan concreet in het onderwerp van de mail. Dan zal alleen deze specifieke vertrouwenspersoon je mail openen en met jou in gesprek gaan.

Hieronder vindt u de contactgegevens van onze vertrouwenspersoon; klik hier voor het functieprofiel vertrouwenscontactpersoon.

Cindy Tenbult

Scroll naar boven